Angels Klobouky

Oddíl roztleskávaček TJ Sokol

Novinky

Kloboucký zimní běh

R O Z P I S


IV.ročníku klobouckého zimního běhu

 

 

 

 

 

A) Všeobecná ustanovení


 

1.Pořadatel:TJ Sokol Klobouky u Brna

2.Datum konání:Sobota 27. 12. 2008 

3.Místo konání:Klobouky u Brna,okolí fotbalové hřiště v Hájku

4.Start : V blízkosti fotbalového hřiště v Hájku

5.Ředitelství: Mgr. Martin Zvonař,Pavel Volek

6.Účast: Každý, kdo si rád po vánočních svátcích  protáhne svoje tělo           

7.Občerstvení:Každý účastník obdrží po doběhnutí závodu zdarma čaj

                          a párek .Pořadatel zajistí otevření restaurace na   

                         fotbalovém hřišti.

8.Úhrada nákladů:Každý účastník startuje na vlastní náklady.

 

B)Technická ustanovení


 

9.Předpis:Kloboucký zimní běh je organizován podle tohoto rozpisu.

 

10.Soutěžní kategorie:č.1žactvo ve věku 12 let a mladší

                                         č.2 mládež od 13 ti do 17ti let     

                                         č.3 ostatní ,kteří jsou starší  18ti let

                                         č.4 všichni, kteří si chtějí zaběhat

 

V prvních 3 soutěžních kategoriích budou hodnoceny samostatně děvčata (ženy) a chlapci (muži). V kategorii č. 4 běží muži i ženy společně 

           

 

11.Časový pořad 09,15 hod           prezentace pro běh č.1

                                10,00 hod           start běhu č.1

                                10,05 hod           prezentace disciplíny č.2

                                10,30 hod           start běhu č.2

                                10,35 hod           prezentace disciplíny č.3

                                 11,00 hod           start běhu č.3

                                 11,05 hod           prezentace běhu č. 4

                                 11,30 hod           start běhu č. 4    
         
                                 12,00 hod           vyhlášení výsledků a předání věcných darů
                                                 Prezentace se bude konat v šatnách fotbalového oddílu. Dle počtu účastníků je možný časový posun startu jednotlivých kategorií.

  

12. Rozhodčí:  Zajistí TJ Sokol Klobouky u Brna

 

13.Trať :  Povede převážně terénem a její délka  bude závislá na počasí


                                      kategorie č.1 max. 1 500 m

                                      kategorie č.2 max. 3 000 m

                                      kategorie č.3 max. 5.000 m

                                      kategorie č.4 max. 1 500 m

 

 14. Šatny: Pro účastníky závodu budou připraveny šatny fotbalového oddílu TJ Sokol Klobouky u Brna.

  

15. Hodnocení:Každý účastník běhu obdrží věcný dar.První tři v každé

 kategorii získají diplom a medaili. Nejúspěšnější oddíl obdrží putovní  

 pohár.

 

 

16.Přihlášky: Zájemci se mohou přihlásit  při prezentaci nebo písemně na adrese:

                        Pavel V o l e k ,Bří.Mrštíků 20,691 72 Klobouky u Brna.

 

                                                         pavelvolek@iol.cz

 

 

17.Sponzoři akce: Budou po jednáních oznámeni v den konání běhu

 

 

 

                   Organizátoři a účastníci běhu všem sponzorům děkují.

 

 

 

 

 

 

 

                                             Za přípravný výbor:

                                               V O L E K Pavel

                                             předseda TJ SOKOL

                                             Klobouky u Brna
Žádné komentáře
 
Majoretsport